Make your own free website on Tripod.com

אריות בירושלים

מימין פסל אריה יושב ברחוב נקדימון 5, פינת דוסתאי, קטמון.

 

משמאל – אריה ברחוב יואב במושבה היוונית, הצמודה למושבה היוונית.

 

מזרקת האריות מול גן הפעמון היא מתנת ממשלת גרמניה לירושלים, ובה מספר אריות מרשימים, אגדתיים באופיים.

 

ברקע ניתן לראות את חומות ירושלים העתיקה, את טחנת הקמח של משכנות שאננים, ואת כנסיית הדורמיציון על הר-ציון.

צמד אריות ניצבים זה מול זה ברחוב קרן היסוד פינת סמולנסקין.

ומשמאל – שני אריות טורפים כבש, ואבן יפהפיה זו ניצבה במאה הי"ג לספירה על שערי העיר טבריה !!

כיום היא מוצבת במוזיאון האיסלם ברחביה.

 

סמלו של מוטיפיורי מופיע על הכרכרה שלו, במשכנות שאננים, ובסמל – אריה ואייל.